Prezeraný školský rok:

Január 2022

Šetrenie elektrickou energiou

Kyberšikana

Kam na strednú školu

Starostlivosť o zdravie a prevencia pred chorobami v zimnom období

Z rozprávky do rozprávky

Povolania

Projekt "Spolu múdrejší 3"

Účelové cvičenie

 

Február 2022

Svetový deň bez mobilu

Beseda o triedení odpadu a recyklácia

Valentínska pošta

Svetový deň proti rakovine

Výtvarná súťaž - Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

 

Marec 2022

Ústna hygiena

Týždeň mozgu

Marec mesiac knihy

Ponožková výzva

Návšteva knižnice Nezábudka – II. stupeň

Návšteva knižnice Nezábudka – I. stupeň

Beseda: Životné prostredie a svetový deň vody

Spolužitie manželov a vernosť

 

Apríl 2022

Výstava veľkonočných výtvarných prác

Deň narcisov

Osmijankové rozprávky

Svetový deň zdravia 2022

Dotyky nie sú na rozkaz

Ochrana lesov a prírodného prostredia pred požiarmi

Pátrame po slovách

Svetový deň zeme

Výtvarná súťaž - O deťoch, ktoré šli hľadať rozprávku

Výtvarná súťaž - Vesmír očami detí

 

Máj 2022

Divadelné predstavenie „O zlatom vajci“

Hviezdoslavov Kubín

Beseda - Sexuálna výchova

Infekčné choroby prenášané vzduchom

Filmové predstavenie v rámci projektu - Kino bez bariér

Svetový deň bez tabaku

Návšteva Botanickej záhrady

Online webinár "Kyberšikana a Internetová bezpečnosť detí a mládeže"

Výtvarná súťaž - Vojaci očami detí

Výtvarná súťaž - Moje ľudské práva

 

Jún 2022

Účelové cvičenie

Svetový deň životného prostredia

Exkurzia vo Východoslovenskom múzeu

Výtvarná súťaž - Sen o mieri

Beseda s canisterapeutkou

Zber papiera

13. ročník športovo-výtvarného podujatia "O pohár Martina Záhradníka"