Prezeraný školský rok:

Mgr. Čornanič Michal - riaditeľ školy

telefón : +421556435724, +421556432349

email : riaditel@szsinke.sk

email : szs.inzinierska24.ke@gmail.com

 

Mgr. Kacerová Angelika - zástupkyňa riaditeľa školy

telefón : +421556435724

email : zastupca@szsinke.sk

Aktuality

booked.net

Školský bulletin