Prezeraný školský rok:

Účelové cvičenie

2. a 3. júna 2022 sa na našej škole uskutočnilo účelové cvičenie.

Na teoretickej časti sa vyučovali prierezové témy z ochrany života a zdravia, dopravnej výchovy, multikultúrnej a multimediálnej výchovy a z osobnostného a sociálneho rozvoja.

Na praktickú časť sme sa vybrali na Horný Bankov a Čičky, kde sme sa zabávali loptovými a pohybovými hrami. Cestou naspäť do školy sme v rámci enviro aktivít vyzbierali odpad, ktorý do prírody nepatrí.

Všetci sme sa priučili niečomu novému a veľmi dobre sa pobavili. Tešíme sa na ďalšie akcie podobného druhu.

Vypracoval: Mgr. Miroslav Blaško