Prezeraný školský rok:

Počítačový záujmový útvar


V tomto záujmovom útvare sa žiaci zábavnou formou naučia pracovať s počítačom a internetom. Ukážeme si ako vyhľadávať, sťahovať a ukladať obrázky, pesničky a text. Naučme sa zabezpečiť si počítač a komunikovať cez Internet. Upravovať si fotografie a množstvo ďalších užitočných informácii.


 Čo sa naučíš?

  • Práca v systéme Windows,
  • vyhľadávanie v programe Google,
  • práca s multimédiami (hudobnými súbormi, fotografiami, videami),
  • ukladanie údajov (hudba, fotky a pod.) na pevný disk a USB,
  • práca s MS Word,
  • spolupráca v sieti, vyhľadávanie v Internete a základy elektronickej pošty,
  • komunikácia cez internet,
  • vyhľadávanie a pridávanie kontaktov
  • Bezpečné využívanie internetu, oblasti a prostriedky ohrozenia.

 


Cieľom záujmového útvaru je motivovať žiakov ku kreatívnemu rozvoju ich schopností pri práci s počítačom.

 

Vedúci ZÚ: Mgr. Miroslav Blaško