Prezeraný školský rok:

Domáce úlohy pre VII.A,B


Matematika

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


Slovenský jazyk a literatúra

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

 

Domáce úlohy pre IX.A

 

Matematika

1, 2, 3,


Slovenský jazyk a literatúra

1, 2, 3, 4, 5, 6,

 

 

Domáce úlohy pre IX.B

 

Matematika

1, 2, 3, 4, 5


Slovenský jazyk a literatúra

1, 2, 3, 4

 

RKS

1

 

Vecné učenie

1, 2, 3, 4