Prezeraný školský rok:

Domáce úlohy pre II.A


Matematika

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


Slovenský jazyk a čítanie

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

Vecné učenie

1, 2