Prezeraný školský rok:

Koordinátor je človek, ktorý je poverený vedením tímu a pre túto funkciu má špecifické vlastnosti. Podľa Belbinovej škály skupinových rolí koordinátor nie len vedie tím a smeruje zúčastnených ku spoločnému cieľu, ale má tiež vyzreté a sebaisté vystupovanie, rozhľad, dokáže využívať vlastnosti ostatných, načúvať aj hovoriť, dokáže pracovať s ľuďmi rozdielnych schopností, ovláda delegovanie zodpovednosti, podporuje rozhodovanie, vie pracovať na zvýšení ich sebavedomia a využiť ponúkaný potenciál.