Prezeraný školský rok:

Domáce úlohy pre IV.A


Matematika

1,


Slovenský jazyk a literatúra

1, 2, 3,


Vlastiveda

1,

 

Domáce úlohy pre III.A


Matematika

1,


Slovenský jazyk a literatúra

1, 2,


Vecné učenie

1,

Aktuality

booked.net

Školský bulletin