Prezeraný školský rok:

Infekčné choroby prenášané vzduchom.

Význam očkovania.Choroby prenášané vzduchom vyznačujú sa tým, že sú infikované po úzkom kontakte s osobou, ktorá infekciu nesie (napríklad pri rozprávaní, kašľaní, zívaní, kýchaní atď.). Ako sa to deje?

 

Dňa 23. 5. 2022 sme sa tejto téme venovali aj my spolu s MUDr. Janou Kolárovou s RÚVZ, ktorá žiakom priblížila nové poznatky o tejto téme. Pri kontakte s pacientom z neho vyžarujú mikroskopické častice slizníc, ktoré obsahujú baktérie alebo vírusy. Infikujú horné dýchacie cesty a spôsobujú rozvoj ochorenia. Veľmi často sa choroba vo vzduchu vyskytuje v období jesene a zimy. Dozvedeli sme sa aj zásady hygieny, správne umývanie rúk.

Hygienu definujeme ako náuku o ochrane zdravia o opatreniach v podmienkach života, ktoré vplývajú na zdravie človeka a o opatreniach na predchádzanie chorobám. Cieľom hygieny je zabezpečiť optimálne zdravé životné prostredie pre každého človeka. Starostlivosť sa zabezpečuje preventívnymi kontrolami u lekára. Do osobnej hygieny patrí nielen starostlivosť o čistotu tela, odevu, obuvy, starostlivosť o chrup ako aj pravidelná životospráva. Nechty musia byť ostrihané na krátko a dievčatá ich nesmú mať nalakované a musia byť čisté. Pozornosť venujeme čistote ústnej dutiny a chrupu, pri kašlaní a kýchaní používame hygienické vreckovky.

"Treba si uvedomiť, že znižovanie zaočkovanosti vedie k návratu, a teda výskytu takých epidémií ochorení, ktoré sme tu na Slovensku desiatky rokov nemali."

Autorka príspevku: Mgr. Volenská