Prezeraný školský rok:


Žiaci našej školy sa aj tento školský rok zapojili do 13. ročníka celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaže s názvom Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, ktorú organizuje ZŠ kráľa Svätopluka v Nitre. Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu, orientuje pozornosť na aktuálne témy v spoločnosti a významné historické medzníky, pestuje vzťah k tradícii a tvorivo rozvíja kultúrne povedomie.

autor: Mgr. Miroslav Blaško