Prezeraný školský rok:


Krúžok „Šikovné ruky“ je realizovaný 2x týždenne, každý pondelok a štvrtok v trvaní 1 vyučovaciu hodinu. Činnosti na krúžku sú zamerané na zoznámenie sa rôznym druhom techník – lepenie, strihanie, maľovanie, kreslenie a tiež materiálov – papier, prírodný materiál, korálky, plastelína, odpadový materiál. Témy krúžku sú vyberané aj s ohľadom na ročné obdobie, významné sviatky, alebo dni v roku (Mesiac úcty k starším, Mesiac knihy, Vianoce, Veľká noc, sviatok sv. Valentína, Deň matiek, Deň učiteľov či Deň Zeme).

Cieľom tohto krúžku je rozvoj tvorivosti žiaka, jeho estetických zručností, jemnej motoriky a grafomotoriky, ale aj dosiahnutie potešenia z vlastnej vytvorenej práce, ako aj schopnosti oceniť a pochváliť prácu druhého.

OBSAH KRÚŽKU:

  • kreslenie
  • maľovanie
  • strihanie, lepenie
  • odtláčanie
  • modelovanie
  • skladanie stavebnice
  • práca s ekomateriálom a odpadovým materiálom
  • navliekanie na šnúrku a prevliekanie šnúrky
  • príprava nepečenej torty a občerstvenia


Vedúca krúžku: Mgr. Zuzana Kohutová