Prezeraný školský rok:

Zloženie Rady školy

Predseda RŠ - Atanasovská Katarína - pedagogický zamestnanec

Podpredseda RŠ - Mgr. Hingisová Alena - pedagogický zamestnanec

Členovia RŠ:

PaedDr. Gomolčák Milan - delegovaný za RÚŠS

Mgr. Kaňuchová Katarína - delegovaný za RÚŠS

Ing. Slimáková Silvia - delegovaný za RÚŠS

Kubová Tatiana - nepedagogický zamestnanec

Bálintová Jarmila - zástupca rodičov

Gogová Karolína - zástupca rodičov

Rusňáková Zlatica - zástupca rodičov


Štatút Rady školy