Prezeraný školský rok:

Domáce úlohy pre I.B,C


Matematika

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,


Slovenský jazyk

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,


Vecné učenie

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7