Prezeraný školský rok:

II. stupeň

V.A, VI.A,B – Mgr. Martina Volenská

V.B, VIII.B – Mgr. Miroslav Blaško

VII.A,B, IX.A,B – Mgr. Zuzana Lišková

VIII.A, VII.C – Mgr. Iveta Dzuričková