Prezeraný školský rok:

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

Dňa 26.1.2022 sa v rámci čitateľskej gramotnosti uskutočnila v 2.A triede akcia pod názvom „Z rozprávky do rozprávky“.

Rozprávka je krátky útvar, ktorý tematicky čerpá z neskutočného, vymysleného sveta. Obsahuje obrazy čarovného sveta, ktorý je odlišný od sveta dospelých. Vystupujú v nej ľudia s dobrými vlastnosťami, nadprirodzené bytosti, hovoriace zvieratá, zázračné predmety. Rozprávka má vždy šťastný koniec, dobro zvíťazí nad zlom.

Najprv učiteľka deťom prečítala rozprávku „O Jankovi a Marienke“, potom sa deti spolu s ňou pokúsili prerozprávať prečítaný príbeh rôznymi zábavnými formami a aktivitami. Vyskúšali si aj prácu s interaktívnou tabuľou. Pracovné listy, ktoré vypracovala učiteľka k rozprávke, prehĺbili ich zážitok z prečítaného textu. Deťom sa akcia páčila ... a pár sladkostí z medovníkovej chalúpky sa ušlo aj im.

Autorka príspevku : Mgr. Jarmila Krasnočková