Prezeraný školský rok:

Domáce úlohy pre prípravný ročník


Matematika

1, 2, 3, 4


RGZ

1, 2, 3, 4,

 

Domáce úlohy pre I.A


Matematika

1, 2, 3


Slovenský jazyk

1, 2, 3, 4, 5,