Prezeraný školský rok:

Klára Jarunková bola slovenskou spisovateľkou, prekladateľkou, redaktorkou a učiteľkou. A pri príležitosti 100. výročia narodenia tejto významnej slovenskej osobnosti sa naši žiaci 2. až 4. ročníka zapojili do výzvy Mestskej knižnici mesta Piešťany a zilustrovali jej nezabudnuteľné rozprávky, ako: O vtáčikovi, ktorý vedel tajomstvo; O dievčatku, ktoré šlo hľadať rozprávku; a ďalšie.

autor: Mgr. Miroslav Blaško