Prezeraný školský rok:

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Čornanič Michal

riaditeľ školy

 

 

riaditel@szsinke.sk

Mgr. Kacerová Angelika

zástupca riaditeľa

 

 

zastupca@szsinke.sk

 

Atanasovská Katarína

vychovávateľka

I. oddelenie ŠKD

 

katka2501@gmail.com

Mgr. Blaško Miroslav

triedny učiteľ

V.B, VIII.B

 

mirblas@gmail.com

Mgr. Dzuričková Iveta

triedna učiteľka

VIII.A, VII.C

 

workschool.workschool23@gmail.com

Mgr. Hingisová Alena

triedna učiteľka

Prípravný r., I.A

 

alenacie@gmail.com

Mgr. Kohutová Zuzana

triedna učiteľka

II.A

 

sjuuzn.kohutova@gmail.com

Mgr. Kopková Zuzana

triedna učiteľka

VII.A,B, IX.A,B

 

zuzka.liska79@gmail.com

Mgr. Krasnočková Jarmila

triedna učiteľka

III.A, IV.A

 

jarmila.krasnockova44@gmail.com

Novotná Janette

asistentka

 

 

janettenovotna91@gmail.com

Mgr. Oršulová Renáta

triedna učiteľka

I.B,C

 

renataorsulova154@gmail.com

Szaboóvá Hajnalka

vychovávateľka

II. oddelenie

 

hajnalkasz70@gmail.com

Mgr. Volenská Martina

triedna učiteľka

V.A, VI.A,B

 

mata.volenska@gmail.com