Prezeraný školský rok:


Svetový deň zdravia 2022


Dňa 22.4.2022 sa na našej škole vysielala rozhlasová relácia na tému „Svetový deň zdravia“


Svetový deň zdravia bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a každoročne si ho pripomíname 7. apríla, so zameraním vždy na inú aktuálnu tému.

Vzhľadom na súčasnú pandémiu, znečistenú planétu a zvyšujúci sa výskyt chorôb je témou Svetového dňa zdravia v roku 2022: Naša planéta, naše zdravie.

  • Znečistené ovzdušie zabíja každú minútu 13 ľudí v dôsledku rakoviny pľúc, srdcových ochorení a mozgových príhod. Prestaňte spaľovať fosílne palivá, ako je ropa, uhlie a zemný plyn.
  • Deväť z desiatich ľudí dýcha znečistený vzduch. Prestaňte spaľovať fosílne palivá, ako je ropa, uhlie a zemný plyn.
  • Spaľovanie fosílnych palív, ako je ropa, uhlie a zemný plyn, spôsobuje znečistenie ovzdušia. Udržujte fosílne palivá v zemi pre zdravú planétu a zdravého človeka.
  • Zmena klímy je hrozbou pre ľudské zdravie, ktorá spôsobuje choroby ako rakovina, astma, srdcové choroby a choroby prenášané komármi, ako je horúčka dengue.
  • Na celom svete nemá 3,6 miliardy ľudí bezpečné toalety. Nespracovaný ľudský odpad zhoršuje ekosystémy a ľudské zdravie.
  • 2 miliardy ľudí na celom svete nemajú bezpečnú pitnú vodu. Chráňte vodné zdroje tým, že zabránite, aby sa odpadové vody, odpad a chemikálie dostali do našich jazier, riek alebo podzemných vôd.


Téma Svetového dňa zdravia v roku 2022 sa zameriava na toto prepojenie medzi zdravím našej planéty a zdravím ľudí, zvierat, rastlín – všetkých živých tvorov.

Všetko je navzájom prepojené: problémy, riešenia a my.


Autorka príspevku: Mgr. Volenská

Aktuality

booked.net

Školský bulletin