Prezeraný školský rok:

Slovo kyberšikana patrí do slovníka dnešnej technickej, digitálnej  doby, ktorá - žiaľ, priniesla aj takéto negatíva. Nakoľko je vždy a pri všetkých patologických javoch najdôležitejšia a prvoradá hlavne prevencia, pripravili sme pre našich žiakov besedu, ktorá bola zameraná práve na tento závažný fenomén internetovej doby. Beseda na tému Kyberšikana sa v našej škole konala dňa 20. januára 2022. Žiakom boli v úvode prezentované a vysvetlené kľúčové pojmy. Počas besedy im boli prezentované hlavne príbehy z praxe. V závere besedy si pozreli krátky dokument o kyberšikane. Dostali anonymné dotazníky, ktoré boli zamerané na osobnú skúsenosť žiakov s rôznymi prejavmi kyberšikany. Po vyhodnotení dotazníkov sme mohli konštatovať, že našťastie naši žiaci nemajú nepríjemné skúsenosti v oblasti sociálnych sietí a mobilov, čo nás potešilo. Napriek tomu sme dôrazne upozornili žiakov na maximálnu opatrnosť pri práci s internetom, na sociálnych sieťach a pri používaní mobilu. Každá trieda dostala do triedy Základné pravidlá používania internetu:

1. Chráňte svoj počítač.
2. Dbajte, aby bol váš operačný systém aktuálny.
3. Používajte antivírusový program.
4. Používajte firewall.
5. Robte si kópie dôležitých súborov.
6. Buďte opatrní, keď niečo sťahujete z internetu.
7. Chráňte seba, nezverejňujte svoje osobné údaje.
8.  Myslite na to, s kým sa rozprávate.
9. Nepridávajte si neznámych medzi priateľov na sociálnych sieťach.
10. Nie každý, s kým sa stretnete na internete je čestný.
11. Aj na internete sa musíte riadiť zákonmi.
12. Starajte sa o ostatných tak, ako aj o seba, keď ste "online".


Upozornili sme žiakov, aby sa s každou nepríjemnou skúsenosťou zdôverili napríklad rodičom, učiteľom, výchovnému poradcovi, hociktorej dospelej osobe, ktorej dôverujú a ktorá im pomôže. Pokiaľ k urážlivým reakciám na došlo na verejných četoch alebo sociálnej sieti, nahláste to správcovi stránky. Môžete si nastaviť blokovanie správ od osoby, ktorá vás obťažuje či šikanuje. Dôkazový materiál (históriu četu, emaily, mms, sms) si uchovávajte. Pokiaľ sa kyberšikanovanie deje medzi spolužiakmi, riešte to so školou. Od 1. júla 2021 je kyberšikana trestný čin.


Autorka príspevku: Mgr. Iveta Dzuričková, koordinátorka PDZ

Aktuality

booked.net

Školský bulletin