Prezeraný školský rok:

Väčšina ľudí chytí do ruky telefón viac než stokrát denne. Niektorí ľudia trávia na svojom telefóne viac času ako rozhovorom s ľuďmi. Okrem telefonovania nám nahrádzajú fotoaparáty, hudobné prehrávače, kalendáre a mnoho ďalších dôležitých zariadení, ktoré by sme inak nosili pri sebe. So smartfónmi sa zobúdzame, zaspávame, chodíme s nimi na toaletu a online sme takmer nonstop.

6. február je Svetovým dňom bez mobilu. Prvýkrát sa oslavoval v roku 2001 a vznikol z iniciatívy francúzskeho spisovateľa Phila Marsoa, ktorý napísal knihu o mobile. Ten chcel svojou myšlienkou najmä vyzvať ľudí, aby sa zamysleli nad svojimi životmi pod vplyvom týchto komunikačných prostriedkov. Technológie nám život nielen uľahčujú, no v množstve prípadov sa ľudia stávajú od telefónov závislými.


Závislosť na mobilnom telefóne patrí medzi tzv. nelátkové závislosti. O týchto závislostiach a rizikách s nimi spojenými prišla, dňa 16. februára, žiakom II. stupňa našej školy porozprávať PhDr. Soňa Gregová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach. So žiakmi viedla besedu, počas ktorej sa zhovárali nielen o závislosti na mobilnom telefóne, ale aj o gamblerstve, online hrách a kyberšikane. Žiaci sa dozvedeli o zdravotných dôsledkoch, ktoré spôsobuje závislosť na online hrách a internete a tiež o škodách, ktoré dokáže na psychike jedincov napáchať kyberšikana. Na záver besedy si žiaci pozreli k tejto závažnej téme video s názvom „Stop kiberšikane“.


Autorka príspevku: Mgr. Zuzana Kohutová, koordinátorka VMR.