Prezeraný školský rok:

 

História patróna sviatku zamilovaných, je zahalená rúškom tajomstva. Najznámejšou legendou je príbeh kňaza Valentína, ktorý slúžil v treťom storočí v Ríme. Keď cisár Claudius II. rozhodol, že slobodní muži sú lepšími vojakmi, než tí, ktorí majú manželky a rodiny, zakázal mužom ženiť sa. Valentín sa postavil tejto krivde a zamilované páry sobášil potajme. Keď na to cisár prišiel, poslal kňaza do väzenia, kde pomáhal kresťanom, posilňoval ich modlitbami a robil zázraky. K jeho najznámejším zázrakom sa pripisuje vrátenie zraku žalárnikovej dcéry. Keďže sa Valentín viery nevzdal, Rimania ho popravili 14. februára roku 270. Podľa legendy pred smrťou poslal Valentín žalárnikovej dcére list podpísaný „od tvojho Valentína". Od vtedy sa tento výraz používa dodnes pre valentínske pozdravy, nazývané tiež valentínky.


Sviatok sv. Valentína sa oslavuje takmer po celom svete. Je to práve 14. februára, kedy sa zamilované dvojice, ale aj tí, ktorí chcú niekomu prejaviť svoju náklonnosť, obdarúvajú kvetmi, bonboniérou, romantickou večerou, či inými drobnosťami. My sme sa na tento sviatok pripravovali celý týždeň, vyrábaním valentínskych pozdravov. Úlohou žiakov bolo vyrobiť valentínsku pohľadnicu, napísať list, alebo nakresliť obrázok tomu, koho chceli potešiť valentínskou poštou. Túto poštu potom vhodili do pripravenej schránky. V pondelok 14. februára, po otvorení schránky, sme sa veľmi potešili tomu, koľko valentínskych pozdravov naši žiaci pripravili. Pani učiteľka Kohutová ich spolu so svojimi žiakmi odovzdala tým, pre koho boli určené. Úsmev na tvári vyčarili valentínske pozdravy nielen spolužiakom, ale aj pánovi riaditeľovi a pani zástupkyni, pánovi učiteľovi, pani učiteľkám a vychovávateľkám, pani vedúcej školskej jedálne, tetám kuchárkam a pani upratovačke.


Autorka príspevku: Mgr. Zuzana Kohutová