Prezeraný školský rok:


Špeciálna základná škola, Inžinierska 24, Košice

Faktúry 2021     Objednávky 2021

Faktúry 2022     Objednávky 2022


Školská jedáleň pri Špeciálnej základnej škole, Inžinierska 24, Košice

Faktúry 2021     Objednávky 2021

Faktúry 2022     Objednávky 2022