Prezeraný školský rok:

Kam na strednú školu


Výber strednej školy je v dnešnej dobe náročný. Je  dobré, keď dieťa už dlhšiu dobu vie, k čomu inklinuje, čo ho baví. Je však aj veľa takých detí, ktoré vôbec nevedia, na  ktorú strednú školu by si mohli dať prihlášku a aký učebný odbor si vybrať.

Dňa 20.01.2022 nás navštívila výchovná poradkyňa p. Horváthová zo  SŠ Alejovej v Košiciach. Prišla nám porozprávať ako to na ich škole funguje a zároveň našim žiakom predstavila odbory, ktoré ich škola ponúka:

  • Obchodná prevádzka -  príprava, skladovanie a predaj tovaru
  • Obchodná prevádzka - práce pri príprave jedál
  • Cukrárska výroba
  • Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti
  • Stavebná výroba - murárske práce


Na záver besedy si  s našimi žiakmi zahrala hru: Aktivity- Uhádni povolanie. Žiakom sa táto aktivita veľmi páčila.


 

autorka príspevku: Mgr. Zuzana Kopková