Prezeraný školský rok:

PONDELOK: od 07:30 hod. do 08:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.

Papier musí byť zviazaný /nie v škatuliach/, kartóny nie.


Odovzdanie v C pavilóne: Mgr. Renáta Oršulová – koordinátorka ENV

Na triedne kolektívy i žiakov s najväčším množstvom papiera čaká odmena!DAJME STROMOM ŠANCU!!!                            SPRÁVAJME SA EKOLOGICKY!!!


Dňa 27.6.2022 prebiehal na škole zber papiera.

Zberu sa zúčastnili všetky triedy a ŠKD – výsledok zberu je:

 

I. stupeň

Pr. roč., I. A - 25 kg

II. A - 30 kg

III.A, IV. A - 16,5 kg

I. B, C - 24 kg

ŠKD - 18 kg


II. stupeň

V. A, VI. A – 10,5 kg

VIII. A, VII. C - 11 kg

IX. A, VII.C - 21 kg

V.B, VIII. B - 7 kg

Vyhodnotenie zberu papiera:

1. miesto: II. A. - Mgr. Kohutová

2. miesto: Pr. roč,I.A - Mgr. Hingisová

3. miesto: I. B,C – Mgr. Oršulová

Za vyzbieraný papier sme dostali kotúče toaletného papiera, čím sme pomohli škole.

Ďakujeme všetkým!

Zabezpečila a vypracovala: Mgr. Renáta Oršulová koordinátorka ENV