Prezeraný školský rok:

I. stupeň

Prípravný ročník, I.A – Mgr. Alena Hingisová

II.A – Mgr. Zuzana Kohutová

III.A, IV.A – Mgr. Jarmila Krasnočková