Prezeraný školský rok:

Zloženie Rady školy

Predseda RŠ
Mgr. Hingisová Alena - pedagogický zamestnanec

Podpredseda RŠ
Mgr. Magdaléna Bugeľová - pedagogický zamestnanec

Členovia RŠ:

PaedDr. Gomolčák Milan - delegovaný za RÚŠS v Košiciach

Mgr. Kaňuchová Katarína - delegovaný za RÚŠS 
v Košiciach

Ing. Slimáková Silvia - delegovaný za RÚŠS
 v Košiciach

Kubová Tatiana - nepedagogický zamestnanec

Bálintová Jarmila - zástupca rodičov

Gogová Karolína - zástupca rodičov

Rusňáková Zlatica - zástupca rodičov


Štatút Rady školy

Dodatok č. 1

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy 14.09.2022

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy 10.10.2022

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy 20.03.2023

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy 29.06.2023