Prezeraný školský rok:

Zloženie Rady školy

Predseda RŠ

Podpredseda RŠ - Mgr. Hingisová Alena - pedagogický zamestnanec

Členovia RŠ:

Mgr. Magdaléna Bugežová - pedagogický zamestnanec

PaedDr. Gomolčák Milan - delegovaný za RÚŠS

Mgr. Kaňuchová Katarína - delegovaný za RÚŠS

Ing. Slimáková Silvia - delegovaný za RÚŠS

Kubová Tatiana - nepedagogický zamestnanec

Bálintová Jarmila - zástupca rodičov

Gogová Karolína - zástupca rodičov

Rusňáková Zlatica - zástupca rodičov


Štatút Rady školy

Dodatok č. 1

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy 14.09.2022

Aktuality

booked.net

Školský bulletin