Prezeraný školský rok:

  

 

 

       Voľný čas môžme chápať ako opak nutnej práce, alebo povinnosti. Ide o činnosti, ktoré si môžme slobodne vybrať. Robíme ich dobrovoľne a radi, prinášajú nám pocit uspokojenia. Pod pojmom voľný čas si predstavujeme odpočinok, rekreáciu, záujmovú činnosťzábavu, cestovanie, poznávanie krajín, strávené chvíle s kamarátmi, priateľmi. Vo voľnom čase sa môžeme venovať činnostiam, ktoré nás bavia, ktoré máme radi. Všetko záleží od nášho postoja - chcem a môžem. Povinnosť nemusí byť vždy prežívaná ako nutnosť, nepríjemnosť. Voľný čas prináša človeku zvláštny prospech, uspokojenie, radosť. Výrazne prispieva ku kvalite života. Na kvalitu voľného času vplývajú politické , sociálne, ekonomické, kultúrne faktory a stav životného prostredia. Voľný čas je základným ľudským právom, bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, sexuálnu orientáciu, zdravotný stav, ekonomické postavenie. Deti majú relatívne veľa voľného času. Spoločnosť by mala mať záujem na tom, ako deti trávia svoj voľný čas.