Prezeraný školský rok:

S hudbou sa človek stretáva už od útleho detstva a sprevádza ho celým životom. Hudbu obľubujú aj žiaci našej školy. Záujmový útvar "Malí muzikanti", je určený pre najmenších žiakov a teda žiakov prípravného a prvého ročníka.

Hlavným poslaním záujmového útvaru je budovať u žiakov kladný vzťah k spevu, hudbe, podporovať rozvíjanie muzikality. Je založený na nácvik moderných,  detských i ľudových piesní zábavnou formou. Žiaci sa oboznámia s jednoduchými rytmickými nástrojmi, rytmizáciou jednoduchých piesní ako aj hrou na telo. Záujmový tvar rozvíja hudobné a spevácke schopnosti, podporuje správne dýchanie a artikuláciu. Vnímaním melódie a textov piesní sa zdokonaľuje pamäť, predstavivosť a fantázia. V rámci krúžku sa žiaci pripravia kultúrne programy na akcie v rámci školy ako aj na reprezentáciu školy v speváckej súťaži.

Vedúci krúžku: Mgr. Alena Hingisová