Prezeraný školský rok:

 

 

 

hospodárka školy

Vojáčková Jarmila

telefón: +421556432349

email: hospodarka@szsinke.sk

IČO: 31986048

DIČ: 2020947148