Prezeraný školský rok:

 

 

Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ

Považská 38

040 11 Košice

Tel. 0961932855

Email: ooke.zapad@minv.sk