Prezeraný školský rok:

 

 

riaditeľ školy

Mgr. Čornanič Michal

telefón: +421556435724, +421556432349

email: riaditel@szsinke.sk

email: szs.inzinierska24.ke@gmail.com

 

zástupkyňa riaditeľa školy

Mgr. Kacerová Angelika

telefón: +421556435724

email: zastupca@szsinke.sk