Prezeraný školský rok:

 

 

riaditeľ školy

Mgr. Čornanič Michal

telefón : +421556435724, +421556432349

email : riaditel@szsinke.sk

email : szs.inzinierska24.ke@gmail.com

Facebooková stránka školy

 

zástupkyňa riaditeľa školy

Mgr. Kacerová Angelika

telefón : +421556435724

email : zastupca@szsinke.sk

Aktuality

booked.net

Školský bulletin