Prezeraný školský rok:

Pedagogickí zamestnanci

 

Mgr. Čornanič Michal

riaditeľ školy

 

 

riaditel@szsinke.sk

 

 

Mgr. Kacerová Angelika

zástupca riaditeľa

 

 

zastupca@szsinke.sk

 

Mgr. Blaško Miroslav

triedny učiteľ

VI.B, VII.B, VIII.B, IX.B

 

mirblas@gmail.com

Mgr. Bugeľová Magdaléna

triedna učiteľka

III.A

 

magdalena.tessa.bugelova@gmail.com

Mgr. Dzuričková Iveta

triedna učiteľka

prípravný ročník

 

workschool.workschool123@gmail.com

Heráková Veronika DiS. art.

vychovávateľka

II. oddelenie ŠKD

 

veronikaherakova.herakova@gmail.com

Mgr. Hingisová Alena

triedna učiteľka

I.A, II.A

 

alenacie@gmail.com

Mgr. Kopková Zuzana

triedna učiteľka

VIII.A, IX.A

 

zuzka.liska79@gmail.com

Mgr. Tkáčová Kličová Veronika

triedna učiteľka

V.A, V.B

 

veronika.tkacova.klicova@gmail.com

Novotná Janette

asistentka

 

 

janettenovotna91@gmail.com

Mgr. Oršulová Renáta

triedna učiteľka

IV.A, IV.B, III.C, V.C

 

renataorsulova154@gmail.com

Szaboóvá Hajnalka

vychovávateľka

I. oddelenie ŠKD

 

hajnalkasz70@gmail.com

Mgr. Volenská Martina

triedna učiteľka

VI.A, VII.A, VIII.C

 

mata.volenska@gmail.com