Prezeraný školský rok:


Pohyb a hudba sprevádza človeka na každom kroku v rôznych podobách. Sú výrazom životaschopnosti a  prejavom psychických stavov detí – radosti, ale aj smútku. Môže byť plynulý, pomalý alebo rýchli, jeho tempo sa môže striedať. Činnosť tohto krúžku je zameraná na harmonický rozvoj hudobnosti (hudobného sluchu, citu pre rytmus, hudobnej pamäti) prostredníctvom pohybov a naopak.

Hudobno-pohybové činnosti – prečo?

  • Telesné pohyby rozvíjané a kultivované hudbou sú súčasťou telesnej a duševnej hygieny.
  • Prostredníctvom pohybu sa rozvíja detská kreativita.
  • Koordinácia pohybov s hudbou upevňuje celkové držanie tela.
  • Pohybové úkony slúžia u detí k vybitiu telesnej energie a potom sa lepšie sústredia na školské povinnosti.
  • Rozvíja sa u detí schopnosť empatie a koncentrácie.
  • Pohyb spojený s hudbou, hudobno-pohybový prejav je prostriedok k vyjadreniu detskej emocionality.
Vedúca krúžku: Mgr. Renáta Oršulová