Prezeraný školský rok:

 

Vďaka finančným prostriedkom z výzvy na „Kompenzáciu poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“ sa nám podarilo vynoviť a zatraktívniť priestory nášho školského klubu.

Tým sa spestrilo trávenie voľného času detí mimo vyučovania a pobyt v ŠKD sa stal pre ne atraktívnejším.

Z finančných prostriedkov sa zakúpili skrine s úložnými boxami, sedacie vaky, multifunkčný hrací stôl, stolík na hranie spoločenských hier, na výtvarné aktivity a pod., dve nástenky, výtvarné pomôcky a nové pieskovisko, ktoré bude čakať na deti v septembri.
Aktuality

booked.net

Školský bulletin