Prezeraný školský rok:

Koláž je vyhranená výtvarná technika. V bežných výtvarných súťažiach je pomerne ojedinelou a ťažko porovnateľnou s ostatnými technikami. Ani v tomto školskom roku naši žiaci nevynechali už 18. ročník výtvarnej súťaže Koláže rozprávajú, ktorú organizuje CVČ v Košiciach s témou HMYZ.


autor: Mgr. Miroslav Blaško