Prezeraný školský rok:

10. máj 2022 sa v našej škole niesol v duchu recitačných schopností. V tento deň sa totiž konala už tradičná súťaž v prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín, ktorú organizačne pripravila Mgr. Iveta Dzuričková. V súťaži boli určené štyri kategórie. V prvej kategórii súťažili žiaci prípravného - 3. ročníka, v druhej kategórii žiaci 4. - 6. ročníka, v tretej kategórii to boli žiaci 7. - 9. ročníka a vo štvrtej súťažili žiaci B - variantu. Do poroty zasadli: Mgr. Angelika Kacerová - zástupkyňa riaditeľa školy, Mgr. Zuzana Kohutová a Mgr. Martina Volenská. Ich úloha nebola ľahká, lebo každý recitátor sa snažil podať čo najlepší výkon. Napokon tak, ako to už v súťažiach býva, ocenili v každej kategórii troch žiakov. Tí dostali diplom a samozrejme sladkú odmenu.

Víťazi v I. kategórii:

1. miesto Daniela Gažiová
2. miesto Dušan Gaži
3. miesto František Gaži

Víťazi v II. kategórii:

1. miesto Natália Mačová
2. miesto Vlasta Gažiová
3. miesto Gabriela Janová

Víťazi v III. kategórii:

1. miesto žiačka 7. ročníka
2. miesto Nikolas Šana
3. miesto Nataša Gažiová

Víťazi v IV. kategórii:

1. miesto neudelené
2. miesto Martina Gažiová
3. miesto Denisa Gažiová

Všetkým účastníkom ďakujeme a víťazom blahoželáme k úspechom.Autorka príspevku: Mgr. Iveta Dzuričková