Prezeraný školský rok:


Aké by to bolo krásne, keby všetky deti mali také šťastie, že by vyrastali v zemi, ktorá nepozná vojnu, hlad, mali rodičov, ktorí sa s láskou o nich postarajú“.Žiaľ nie je to tak. V mnohých krajinách deti trpia hladom alebo vidia zomierať svojich blízkych príbuzných, ba aj kamarátov.
Nakoľko vojnový konflikt prepukol aj v krajine, s ktorou máme spoločné hranice, intenzívnejšie si uvedomujeme krehkosť mieru i my.

Preto sme sa v našom ŠKD rozhodli vyjadriť podporu myšlienke mieru popoludním venovaným prácam na tému „Mier očami detí.“„Najväčším šťastím pre ľudskú spoločnosť je mier.“

Lev Nikolajevič TolstojAutorka príspevku: Katarína Atanasovská