Prezeraný školský rok:

ÚSTNA HYGIENA

Zdravé ústa sú zárukou zdravého života!


Dňa 8.3.2022 sa naši žiaci zúčastnili besedy na tému "Ústna hygiena". Beseda bola určená žiakom I. a II. stupňa. Besedu viedla odborníčka PhDr. Soňa Gregová z RÚVZ, ktorá žiakom prezentáciou a odborným výkladom oboznámila ako má vyzerať správne čistenie zubov. Cieľom aktivity bolo dozvedieť sa, ako sa správne starať o ústnu dutinu.Zubný kaz a ochorenia ďasien patria medzi najrozšírenejšie ochorenia ľudskej populácie a pravidelne sa vyskytujú u detí. Týmto ochoreniam však môžeme predchádzať prevenciou a zdravotnou výchovou. Zdravotnú výchovu predstavuje jedna hlavná myšlienka smerujúca k zlepšovaniu zdravia ústnej dutiny. So starostlivosťou o zuby je potrebné začať v detskom veku. Vštepenie základných zdravotných návykov v skorých rokoch vytvorí podklad, na ktorom sa bude budovať zdravie a plnohodnotný životný štýl v dospelosti. Učitelia škôl zohrávajú dôležitú úlohu pri rozvíjaní dobrých návykov prispievajúcich k zdraviu ústnej dutiny. Žiakom môžu ponúknuť dôkladné výchovné programy, ktoré zahŕňajú témy týkajúce sa zdravia ústnej dutiny, na základe ktorých si môžu rozvíjať základné vedomosti a zlepšovať si zdravie ústnej dutiny. Takéto kladné postoje a znalosti potom môžu podporovať vhodné samostatné a starostlivo dodržiavané návyky v ústnom zdraví.


Autorka príspevku: Mgr. Volenská