Prezeraný školský rok:Obyvatelia Slovenska si 1. január pripomínajú ako Deň vzniku Slovenskej republiky. Jej vznik sa spája so zánikom Československa. Samostatná Slovenská republika začala písať svoju novodobú históriu 1. januára 1993. Bola uznaná susedmi i medzinárodným spoločenstvom. Od roku 2004 je SR okrem členského štátu Európskej únie aj členom NATO.
Od decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Dňa 1. januára 2009 sa SR stala členom eurozóny.
Prijatím eura za bežné platidlo sa zavŕšil integračný proces do EÚ.
Tento významný deň sme si pripomenuli aj v našom ŠKD.Deti si preverili svoje teoretické znalosti čo im pomohlo pri praktickej činnosti.


Autorka príspevku: Hajnalka Szabóová