Prezeraný školský rok:

Mikulášske prekvapenie


Obdobie pred Vianocami je veľmi čarovné a pre našich žiakov to platí dvojnásobne. Žiaci túžobne očakávali príchod Mikuláša a jeho pomocníkov – anjela a čerta a ani tento rok to nebolo inak. A preto dňa 6. decembra 2021 sme s našimi žiakmi strávili príjemné, veselé chvíle v spoločnosti Mikuláša a jeho pomocníkov – anjela a čerta, ktorí zavítali medzi žiakov v triedach. Žiaci si pre Mikuláša a jeho pomocníkov pripravili básničky, pesničky a kreslené obrázky. Za ich snahu boli odmenení balíčkom so sladkosťami.


Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave Mikulášskeho prekvapenia a bývalým žiakom našej školy, ktorí potešili našich žiakov a vniesli do ich sŕdc pohodu, radosť a dobrú náladu v týchto predvianočných dňoch.

Spracoval: Mgr. Miroslav Blaško