Prezeraný školský rok:

ŠIKANOVANIEŠikanovanie môžeme označiť ako úmyselné konanie, ktorého cieľom je fyzicky alebo psychicky ublížiť druhej osobe. Dôležitým znakom je opakovanie tejto činnosti a psychická alebo fyzická prevaha útočníka/útočníkov nad obeťou. Šikana sa vyskytuje predovšetkým medzi deťmi v školských a mimoškolských zariadeniach.

O tomto dosť rozšírenom negatívnom jave dnešnej doby sme sa 14.12.2021 rozprávali spolu so žiakmi II. stupňa.

Pre žiakov bola pripravená prezentácia , počas ktorej sme si spolu so žiakmi porozprávali o tom, čo šikanovanie je, aké má prejavy. Šikanovanie môže spôsobiť nielen telesné, ale aj psychické problémy, ktoré si obeť šikanovania ponesie celý život.

So žiakmi sme sa dotkli aj témy Kyberšikany. Ide o druh šikany špecifický tým, že je realizovaný prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, najčastejšie prostredníctvom internetu či mobilného telefónu. Ide o zasielanie obťažujúcich, urážlivých či útočných mailov a SMS, vytváranie dehonestujúcich stránok a blogov, prípadne zverejňovanie fotografií a videí s cieľom poškodenia identity danej osoby.

Problém šikanovania je v súčasnosti veľmi pálčivý. Jeho riešenie sa odvíja od úplného základu, teda komunikácie s rodičom, pedagógom. Šikanu je potrebné identifikovať a zastaviť už v počiatkoch. V opačnom prípade sa môže stať „vstupnou bránou“ k budúcej kriminalizácii agresorov.

autorka príspevku: Mgr. Zuzana Kopková