Prezeraný školský rok:

Slovenská pošta organizuje výnimočný projekt Vianočná pošta už 23 rokov.
V roku 2020 prišlo na adresu Ježiško 999 99 až 93 208 listov, z toho 91 627 v slovenčine, 1 417 zo zahraničia a 164 od nevidiacich a slabozrakých detí. Deti dostávajú odpovede v slovenskom a v anglickom jazyku a dokonca aj v Braillovom písme.
Vianočné želania deti píšu alebo kreslia do listu či na pohľadnicu a posielajú na adresu Ježiško 999 99.
Súčasťou Vianočnej pošty je aj súťaž. Každý obrázok, ktorý príde na samostatnom papieri, bude zaradený do súťaže a jedna z kresbičiek sa budúci rok stane námetom na detskú vianočnú poštovú známku.
Do tohtoročného projektu sa zapojili aj deti z nášho ŠKD.

 

Autor príspevku: Katarína Atanasovská