Prezeraný školský rok:


Práve končíš základnú školu a rozhoduješ sa o svojom budúcom povolaní. Je to veľmi dôležitá úloha. Správny výber povolania pomáha človeku byť šťastný, spokojný, sebavedomý a úspešný. Povolania si vyžadujú rôzne typy ľudí. Nie každý sa hodí na každú prácu. Voľba povolania je aj kompromis medzi tým, čo by som chcel a reálnymi možnosťami.


Pri výbere povolania si polož nasledujúce otázky:


Aké mám schopnosti a predpoklady?

Čo ma baví?

Čím chcem v živote byť?Tieto otázky sme si kládli spolu so žiakmi II.stupňa na besede o budúcom povolaní dňa 16.11.2021. So žiakmi sme spolu diskutovali aké povolania poznáme.

Chcel(a) by si byť raz cukrár, upratovačka, pekár alebo predavačka?
Na túto otázku si musí každý odpovedať sám.
autorka príspevku: Mgr. Zuzana Kopková