Prezeraný školský rok:

Beseda
Zdravý životný štýl

Zdravie ovplyvňujete svojím vlastným životným štýlom dlhodobo v priemere až na 80 percent. Iba zvyšných 20 percent je daných všetkými ostatnými vplyvmi, a to najmä dedičnosťou a zdravotnou starostlivosťou. Dňa 11.11.2021 sa naši žiaci zúčastnili besedy na tému "Zdravý životný štýl". Beseda bola určená žiakom I. a II. stupňa. Besedu viedla odborníčka PhDr. Soňa Gregová, prezentáciou a odborným výkladom oboznámila žiakov s celou pyramídou zdravia a podrobne
rozobrala čo patrí do zdravého životného štýlu.

  • Pitný režim,
  • Pohyb,
  • Správne hygienické návyky,
  • Nefajčiť, nepiť, nebrať drogy,
  • Pohybovať sa v zdravom životnom prostredí.

 


Autorka príspevku: Mgr. Volenská

Aktuality

booked.net

Školský bulletin