Prezeraný školský rok:

Beseda s kvízom


Ako po minulé roky, tak aj tento školský rok sa dňa 10. novembra žiaci našej školy zúčastnili besedy s názvom „Poznaj svoje mesto – Košice“. Besedu sme realizovali pre žiakov I. aj II. stupňa.

Žiaci I. stupňa sa prostredníctvom prezentácie s obrázkami a videami oboznámili s najznámejšími kultúrnymi pamiatkami Košíc, s miestami na zábavu a oddych, so spôsobmi dopravy v meste a mnohými ďalšími zaujímavosťami z Košíc. Najmenší žiaci si potom mohli vymaľovať omaľovanku s dinosaurami, akých môžu vidieť aj v Dinoparku Košice. Žiaci III. a IV. ročníka pracovali s jednoduchým pracovným listom.

Pre žiakov II. stupňa bola pripravená interaktívna prezentácia s kvízom. Žiaci si tak preverili svoje doterajšie vedomosti o Košiciach – skladali s písmen názov rieky, ktorá preteká cez Košice, skúmali erb mesta Košíc, skladali puzzle s obrázkom známej kultúrnej pamiatky, priraďovali názvy k najznámejším zábavným atrakciám, dopĺňali do krížovky názvy športov, ktorým sa môžeme v našom meste venovať a vyberali dopravné prostriedky, ktorými sa môžeme prepravovať v Košiciach a z Košíc. Popritom všetkom sa dozvedeli sa aj mnoho nových informácii z oblasti kultúry, zábavy a histórie Košíc.

 

Autorka príspevku: Mgr. Zuzana Kohutová