Prezeraný školský rok:

V stredu  29 .9.2021 sa naši žiaci zúčastnili besedy na tému "Ústna hygiena". Beseda bola určená žiakom I. a II. stupňa. Besedu viedla odborníčka PhDr. Soňa Gregová,  ktorá žiakov prezentáciou a odborným výkladom oboznámila nás ako má vyzerať správna ústna hygiena. Cieľom aktivity bolo dozvedieť sa, ako sa žiaci majú  správne starať o svoje zuby. Pútavým výkladom žiakom priblížila kroky k správnej starostlivosti a hygiene.

Aby sme si zachovali zdravé zuby, musíme predovšetkým dbať na prevenciu.

  • Mali by sme mať nielen správnu zubnú kefku, ale aj správnu techniku čistenia,
  • dôležitá je aj správna zubná pasta,
  • súčasťou čistenia zubov by mala byť aj zubná niť. Je pomôckou pri čistení medzizubných priestorov, ktoré nie sú pre zubnú kefku dostupné.

vypracovala: Mgr. Volenská