Prezeraný školský rok:


Kto nezíska rozumný postoj k peniazom už v detstve, v dospelosti máva s nimi problémy. A preto je veľmi dôležité sa touto problematikou zaoberať aj v škole.
Finančné vzdelávanie detí umožňuje porozumenie základných finančných pojmov a zároveň rozvíja schopnosti potrebné pre zlepšovanie finančnej gramotnosti. Dňa 22. 2. 2023 v ŠKD prebehlo popoludnie venované finančnej gramotnosti.
Na začiatku sme si zopakovali nominálne hodnoty našej meny-Euro, nacvičili sme si počítanie hodnoty tovaru a vydávanie peňazí.V rámci rozvíjania finančnej gramotnosti, sme si vybrali výchovnú aktivitu "Čo si túžim kúpiť". Najprv každý mal napísať na tabuľu tri veci, po ktorých veľmi túži a chcel by poprosiť rodičov, aby mu ich kúpili.
Potom p. vychovávateľka povedala, že v rodine nastala taká situácia, že peniaze bude potrebné investovať do iných vecí. Napríklad sa niečo pokazilo. Ktorej veci by sa deti dokázali vzdať? Prečo práve tej?Sme veľmi radi, že popoludnie venované finančnej gramotnosti deti obohatil o zážitky a vedomosti, ktoré využijú v bežnom živote.


Autorka príspevku: Hajnalka Szabóová


Aktuality

booked.net

Školský bulletin