Prezeraný školský rok:

Dňa 1. marca 2023 do našej školy zavítala príslušníčka Policajného zboru SR, kpt. Mgr. Denisa Babiarová. Pre žiakov pripravila besedu s témou Drogy. Počas besedy im vysvetlila všetky základné informácie, ktoré súvisia s návykovými látkami, čo sú návykové látky, ako ich delíme, čo spôsobujú a aké následky majú konzumenti rôznych drog. Žiaci kládli rôzne otázky, na ktoré im pani policajtka odpovedala. Zdôraznila, že najdôležitejšia je predovšetkým prevencia, ktorej aj my v našej škole venujeme nemalú pozornosť. V závere besedy mohli žiaci vzhliadnuť zaujímavé krátke náučné videá, kde malá Ema učila deti, čo je správne a prečo nezačať užívať žiadne drogy - či už legálne alebo nelegálne. Pani kpt. Mgr. Denisa Babiarová zdôraznila aj trestnoprávnu zodpovednosť, týkajúcu sa návykových a omamných látok. Za zaujímavú besedu jej týmto vyjadrujeme poďakovanie a veríme, že sa čoskoro opäť stretneme na ďalšej pútavej aktivite.

Autorka príspevku: Mgr. Iveta Dzuričková

Aktuality

booked.net

Školský bulletin