Prezeraný školský rok:

Rozdávala sa Valentínska pošta!


14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Je dňom, kedy dávame najavo svoje city a obdarúvame sa maličkosťami, ktoré nám vyčaria úsmev na tvári.

Získal si obľubu najmä preto, že je spojený s láskou a citmi. Práve v tento deň otvorene prejavujeme náklonnosť tým, ktorých máme radi,  na ktorých nám záleží.

K Valentínovi neodmysliteľne patrí aj Valentínska pošta.

Žiaci našej školy mali možnosť do pripravenej valentínskej schránky odovzdať valentínsky pozdrav pre svojich spolužiakov, učiteľov a ostatných zamestnancov školy.

„Amorkovia“ potešili a vyčarovali úsmev na tvári všetkých obdarovaných.

Tento sviatok má v sebe veľké čaro a aspoň kúsok z jeho posolstva by mal byť v každom dni počas celého roka.

Autor: Veronika Heráková DiS. art.


Aktuality

booked.net

Školský bulletin